Lazydog för CNAME mailserver

Förord

CNAME’s mailserver baseras helt på opensource produkter. De ingående delarna är postfix, clamd, amavisd, z-push, kopano. Dessa tar hand om transport, spamhantering, webmail och mobilsync.

Allmän information

Mailsystemet är väl anpassningsbart till både mängd användare och maillistor som önskas.

Väl inne på webmailsystemet kan man utforska inställningar under

Lösenordsbyte

När du är inloggad på https://mailn.cname.se kan du ändra ditt lösenord.

  1. Klicka på Settings i övre högra hörnet
  2. Klicka på Change Password
  3. Fyll i ditt nuvarande lösenord
  4. Skriv in det nya lösenordet
  5. Bekräfta lösenordet
  6. Klicka sist på Apply för att ändra lösenordet

Webmail

Adressen för webmail är https://mailn.cname.se

Första gången man loggar in får man välja inställningar, tyvärr finns inte Svenska med som språk. Klicka Continue när du valt de inställningar du vill ha.

Inställningar för iPhone / mobiltelefoner

Gå till inställningar sen till Konton och lösenord. Klicka lägg till konto, välj sen Exchange.

Skriv sen in din mailadress och tryck sen nästa, då dyker rutan med Konfigurera manuellt upp. Fyll i mailn.cname.se som mailserver, din mailadress som e-post och konto. Fyll i ditt lösenord och sen nästa. Då kan du välja vad du vill synkronisera med mailservern.

Kontakter kopiera på mobiltelefonen

På iPhone finns en applikation som heter Contact Mover  https://contactmoverapp.com/ för att kopiera kontakter mellan olika konton. Lägg först till den nya mailservern och aktivera kontakter när du lagt till det. Följ instruktionerna i appen och på hemsidan för att kopiera kontakter mellan konton.

Spamhantering

För att lära spamhanteringssystemet vad som är spam eller finns det ett sätt att lära spamsystemet vad som är spam och vad som är ”ham”. Ham är en benämning på falsk positivt märkt mail som blivit markerat som spam men inte är det.

Flytta e-post till den folder som motsvarar det du vill göra. För att märka ett brev som hamnat ju Skräpfoldern automatiskt till att vara ett korrekt mail, flytta det till learnham foldern så lär sig systemet att detta inte är spam, det här kan ibland behöva föras flera gånger innan den lär sig korrekt.

  • learnham – lär systemet att ett spam inte är ett spam
  • Skräp / Junk mail – lär systemet att ett mail är spam.

Så för att råda bot på felaktivt märka spam kan man flytta mail från ”Junk E-email” / Skräp till ”learnham” katalogen / foldern.

För att lära spamhanteringssystemet om mail som inte märkts med spam men som är spam flytta dom till Skräp / Junk mail folder. På en iphone ser det ut såhär när man klickat på flaggan i nedre vänstra hörnet i ett mail.

Finns inte foldern learnham måste den skapas.

learnham och spam

Den katalog som behöver skapas är learnham,

Det är även viktigt att alla bokstäver i namnen är med små bokstäver. Brevlådeplatsen väljer man till den mapp som motsvarar den i bilderna nedanför om man skapar dem på en iPhone.

Från webmail, klicka höger musknapp och sen ”New Folder”. Efter det skriv i namn learnham. Se till att användarmappen markerad i den högra bilden nedan är den ”aktiva” mappen.

Teknisk information

Mailserver: mailn.cname.se
Användarnamn: din mailadress
Lösenord: Det tilldelade lösenordet eller det du ändrat till.

Tillgängliga protokoll

ActiveSync (Exchange)

Har du glömt lösenordet, kontakta oss

Du kanske också gillar…

Populära inlägg