När återställde du senast en backup?Backup three laptops plugged into word

Online backup fungerar på alla typer av datorer och servrar.
Säkerhet. Data förloras inte vid virus,inbrott, stöld eller brand eftersom lagringen sker säkert i vår offsite serverhall.
Dagliga resultatrapporter kan skickas via e-post.
Automatiskt system. Ingen ”handpåläggning” behövs efter start.
Användarprogram ingår som ger dig överblick över dina lagrade filer, inställningar samt tillgång till att återskapa enskilda filer.
Kryptering. Filerna sparas och överförs krypterat med banksäkerhet och kan bara öppnas och återskapas med användarens personliga kod.

Office 365: Tänk på att ditt Office365 konto inte per automatik har något backup, vi bistår såklart med detta också.

Hur fungerar Online Backup?

Med tjänsten väljer du vilka filer, mappar eller filtyper du vill ta backup på och hur ofta du vill göra detta. Du kan sedan när som helst göra en restore (återläsning av backup) på de filer du önskar. Du måste vara uppkopplad mot Internet när backupen körs och filerna sparas då på vår server som tar hand om och säkrar dina data

. Är du inte uppkopplad vid den tidpunkt som backupen är planlagd att köras, påminner programmet dig nästa gång du kopplar upp dig mot Internet och du kan då köra den planerade backupen.

Varje gång en backup körs jämför vårt system filerna hos er med filerna hos oss. Om ändringar har gjorts så sparas dessa så att vi alltid har en fullständig backup på det ni har. Vi sparar även alltid olika versioner av dokument om ändringar har gjorts vid de olika tillfällena som backup har körts. Detta medför att du kan få tillbaka olika versioner av ett dokument även om du bara har den senaste versionen sparad på din dator. Du kan ta backup och även återläsa backup 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

De flesta är idag medvetna om vikten av att ta backup på sina hårddiskar men det slarvas ofta med backuprutinerna. Alla har vi viktig information i våra datorer och det händer allt för ofta att hårddisken kraschar, virus infekterar filer eller att man råkar radera filer av misstag. Med vår backuptjänst kan du på ett enkelt sätt säkerhetställa att du inte går miste om värdefull information som finns i din dator.

Kryptering

All information som överförs från din dator till vår server krypteras. På detta sätt är informationen säker och du behöver inte vara orolig för att någon annan än just du kan ta del av denna information. Informationen som du tar backup på är givetvis även krypterad när den ligger på vår server. Detta innebär att inte ens vi kan läsa av denna information.

För att komma igång med tjänsten, måste en programvara installeras, detta görs av personal på CNAME AB på överenskommen tidpunkt.

Nästa gång din dator kraschar kommer du vara glad över att du valde CNAME AB’s Online Backup

Med Online Backuper kan du alltid vara säker på att ditt företags viktiga filer, ekonomisystem mm lagras på ett säkert ställe och enkelt kan återskapas. Du behöver inte oroa dig för den mänskliga faktorn, datorkraschar, virusangrepp, eller användarmisstag. 

Vår backuptjänst är billigare, bättre och enklare än traditionella lösningar och du riskerar inte att bli sittande med gammal teknik. Allt som behövs ingår i abonnemanget.

Så fungerar Online Backuper

Programvaran installeras på den eller de datorer som innehåller företagets viktiga filer. Filerna samlas ihop, krypteras och skickas sedan via en SSL-förbindelse till backupservern, garanterat säkert och utan risk för intrång. Det enda du behöver för att använda tjänsten är en vanlig internetanslutning. All mjukvara som behövs ingår i abonnemanget.

I programvaran kan man köra manuella backuper eller återställa filer, schemat för hur ofta backuper skall köras är något ni som kund får bestämma. Använder man det på en bärbar dator kan man bestämma att den ska köra backup på förändrade filer så fort den får kontakt med internet i mer än till exempel 20 minuter (för att den inte ska gå igång bara för att man snabbt vill hämta ny e-post för att sen stänga ner internet igen), eller så kan användaren av en bärbar dator bestämma själv när backuper skall göras.

Användarnyckel – Säkerhet

Ditt unika användarnamn och personliga lösenord är det enda som gör det möjligt att återskapa filerna. Det är därför viktigt att inte användarnyckeln tappas bort då inte heller personal på CNAME AB kan dekryptera dina filer, allt för din säkerhets skull!

Med Online backup lagrar du företagets viktiga information säkert. Med hjälp av programvara som installeras på den eller de datorer som innehåller företagets viktiga filer. Filerna samlas ihop, krypteras och skickas sedan via en SSL-förbindelse till backupservern, servern står hos Bahnhof och har säkra disksystem för att se till att inte data försvinner. Även UPS (avbrottsfri kraft) för att se till att onödiga stopp av servrarna är inkopplat.

Du behöver inte oroa dig för den mänskliga faktorn, datorkrascher, virusangrepp eller användarmisstag.

Du kan välja Online Backup konto från 100 till 1000+ gigabyte.

Abonnemangskostnad per månad

Fast månadskostnad

200kr

Mängd data

Pris

100Gigabyte

100kr

500Gigabyte

200kr

1Terrabyte

300kr

2Terrabyte

400kr

Ovan är ett exempel, kontakta oss för en mer exakt offert.

Hur mycket som behövs i backuputrymme har många variabler, hur stor mängd av datorn som tas med i en backup (enbart dokument/bilder eller hela datorn).
Man kan börja med en låg ingångssiffra för att sen se hur mycket det egentligen går åt.

Detta är något ni som kund kan diskutera fram tillsammans med oss om hur mycket ni vill spara, vi kommer inte att sätta en hård gräns vid till exempel 100 Gigabyte, utan kommer att tillåta er använda mer än den överenskomna mängden data, vi meddelar Er om detta sker och kan man då antingen välja att ta bort backuper, förändra sitt backupförfarande eller helt enkelt utöka mängden backuputrymme.