Kopano Core CE mailserver

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för Kopano Core CE mailserver

The mailserver that we use here is Kopano Core Community Edition, it has alot of features and works very well with the setup we got.

One ”problem” with CE is upgradeing, some packages sometimes get obsoloteted but still has dependecies that brakes yum yum to upgrade. From 8.4.90 to 8.5.80 we had some problems with libkcl0 that wasnt aviable in the new 8.5 but many dependencies in the old. A rpm -Uvh –nodeps was necessary to resolve issues and then remove libkcl0 because it wasnt needed any more.

In all this I set up a Kopano Core CE yum repo for RHEL7 on my webserver, updates becomes easier for me and if someone wants to use it feel free to add this to your repolist.

Updates to this repo will be once every two weeks or so, drop me a line if I have missed out something. (When writing this there is no easy way of scripting around getting the correct urls from download.kopano.io automatically.)

[Kopano]
name=Kopano CentOS 7 Repo
baseurl=https://cname.se/repo/kc/x86_64
gpgcheck=0
enabled=1

20180201 Kopano 8.5.81.224 is broken, do not use it!

DNSSEC

Posted by Håkan Stensby in cname | Tagged | Kommentarer inaktiverade för DNSSEC

För många år sen när DNSSEC blev på tapeten så gjorde jag flertalet försök att få igång
DNSSEC, det gick lite sådär med de försöken men nu vad det dags att göra ett nytt försök.

Både instruktioner och verktyg har förbättrats och förenklats en hel del kan man väl säga.

Jag har använt SE Direkt och Loopia som registrarer och spontant fungerar de bägge två bra även om SE Direkt är enklare och snabbare.

Hursomhelst, det är en Bind 9 som används och det var relativt straightforward kan man väl säga.
Jag använda den här instruktionen och det finns inget att invända på den, den är fullständig och ger bra exempel på skript som behöver används efter varje förändring man gjort för att signera om zon filerna.

Hos Loopia fick man själva skriva in ”Nyckeltag” och ”Digest” medans SE Direkt hämtade det direkt från din namnserver, där fick man även kontroll på att man faktiskt gjort rätt direkt också, kunde inte SE Direkt hämta nycklarna så har man inte gjort rätt 🙂

Sen är dnscheck.iis.se en bra sida att använda för att upptäcka fel på vägen.

Så numera använder alla kunders zoner DNSSEC såklart!

CentOS 7 och MariaDB 10

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för CentOS 7 och MariaDB 10

Efter lite stök och bök har CentOS7 anlänt som webserver och även databasserver med CentOS7 och MariaDB 10.

Det är lite omställning från gamla CentOS/RHEL med att använda systemd och firewalld, innan man fått kläm på inställningar.
Med PHP 5.4, Apache 2.4 och MariaDB 10 blev det en utmaning att få ihop det, av de äldre versionerna kan man göra det i sömnen nästan, men bara att gå ifrån att göra ”service httpd restart” till ”systemctl restart httpd” sitter en bit in 🙂
Numera rekommenderar RHEL att använda Open-VM-Tools istället för sin egen vmware-tools, bara det liksom!
Man vänjer sig dock snabbt och det är ändå väldigt mycket mer lättarbetat när man väl får kläm på det.
Det är ungefär som vmware’s webgui, är man van med tjockklienten är det svårt att gå över, men när man väl gjort det är det ingen återvändå, betydligt mer logiskt och lättarbetat (dock lite trögt än så länge).

Vissa webbar har flyttats till nya platformen och vill man ha senare PHP/SQL får man kontakta supporten.

Trevlig helg därute!

VMWare move from old VC to new VC

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för VMWare move from old VC to new VC

In the process of moving from an old vCenter to a new vCenter (same storage) you might need consider some things

 • What do you want to do and when?
 • Commit snapshots? (consolidate disks)
 • Remove floppys?
 • Remove from old vCenter
 • Add to new vCenter
 • Add hardware?
 • Add hotplug cpu/mem?
 • Snapshot before upgrade virtual hardware?
 • Hardware upgrade?
 • New network name?
 • Upgrade vmware tools (reboot?) ?

 

Scripts to help with this, both on the way down and up so it will be made exactly the same every time and dont do anything else than what is set out to do. Im not used to powershell so bare with me.

What if we have vm appliances with very old hardware versions? should those get upgraded directly or does it need more digging to see if its supported? In this version its not yet considered and if we have a CSV file with alot of vm’s we can migrate/move all these vms at once but in doing so you have little control over whats happening in your vCenter environment, letting this beast loose on 100+ vms might be bad for you hart.

 

<# 
.Synopsis 
 Move to new VC, deregister
.DESCRIPTION 
 Remove ISO files to CD
 Shutdown a vm
 Remove floppy
 Consolidate disks
 Deregister VM
 
.EXAMPLE 
 Enable-VMHotAdd -VM MyVM -Device CPU 
.EXAMPLE 
 $vm = "MyVM"
 $vm | vcold.ps1
.EXAMPLE 
 $vmlist = "MyVM1","MyVM2","MyVM3"
 $vmlist | % { Enable-VMHotAdd -VM $_ -Device CPU }
.REMARKS 
 VM's need to register in the new VC with vcnew script
#> 
# See to that only 1 input is made

[CmdletBinding()]
param (
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string] $vm = $null
)
# Functions
function disconect_vm_cdrom ()
 {
 Get-VM $vm | Get-CDDrive | Where {$_.ConnectionState.Connected} | Set-CDDrive -Connected $false -Confirm:$false
 }
 
# Power off VM
Write-Host -foregroundcolor yellow "Shutdown-VMGuest -VM $vm -Confirm:$false"
Shutdown-VMGuest -VM $vm -Confirm:$false
#Wait for Shutdown to complete
 do {
 #Wait 5 seconds
 Write-Host -foregroundcolor yellow "waiting 5 seconds to check powerstate"
 Start-Sleep -s 5
 #Check the power status
 $MyVM = Get-VM -Name $vm
 $status = $MyVM.PowerState
 }until($status -eq "PoweredOff")
Write-Host -foregroundcolor yellow "powerstate is PoweredOff"
# remove floppy
Write-Host -foregroundcolor yellow "get-vm $vm | Get-FloppyDrive | Remove-FloppyDrive -Confirm:$false"
get-vm $vm | Get-FloppyDrive | Remove-FloppyDrive -Confirm:$false

Write-Host -foregroundcolor yellow "disconect_vm_cdrom $vm"
disconect_vm_cdrom $vm

# Consolidate disks ?
Write-Host -foregroundcolor yellow "ConsolidateVMDisks"
(Get-VM -Name "$vm").ExtensionData.ConsolidateVMDisks()

# before deregister, show VMX filepath and NetworkName
Write-Host -foregroundcolor yellow "Get VMX Filepath for $vm"
Get-VM -Name $vm | Get-View | %{$_.Config.Files.VmPathName}
Write-Host -foregroundcolor yellow "Show network name"
Get-VirtualPortGroup -VM $vm|select Name
# Deregister VM from VC OLD
Write-Host -foregroundcolor yellow "Removing from inventory: Remove-Inventory -Item $vm -Confirm:$false"
Remove-Inventory -Item $vm -Confirm:$false

Register and do some stuff into the new vCenter

<# 
.Synopsis 
 Register VM's from VCOLD.PS1
.DESCRIPTION 
 Register VM from DS
 Snapshot (in case of restore)
 HW Upgrade v10 if old hw version is 8 or newer
 power on
 vmware tools upgrade
 reboot
 
.EXAMPLE 
 Enable-VMHotAdd -VM MyVM -Device CPU 
.EXAMPLE 
 $vm = "MyVM"
 $vm | vcold.ps1
.EXAMPLE 
 $vmlist = "MyVM1","MyVM2","MyVM3"
 $vmlist | % { Enable-VMHotAdd -VM $_ -Device CPU }
.REMARKS 
 VM's need to register in the new VC with vcnew script
#> 
# Se to that correctinput is made
param (
 [string]$ESXHost = $( Read-Host "Input ESXHost, please" ),
 [string]$VMXFile = $( Read-Host "Input VMXFile, please" ),
 [string]$Network = $( Read-Host "Input Network, please" ),
 [switch]$force = $false
 )
# register VM with DISKPATH
Write-Host -foregroundcolor yellow "New-VM -VMFilePath $VMXFile -VMHost $ESXHost -NetworkName $Network"
New-VM -VMFilePath $VMXFile -VMHost $ESXHost -NetworkName $Network
# Take a snapshot on the VM
New-Snapshot -Name "Beforev10" -VM $vm -Confirm:$false

# Hardwareversion upgrade 
Write-Host -foregroundcolor yellow "set-vm -Version v10 $vm -Confirm:$false"
set-vm -Version v10 $vm -Confirm:$false

# Power On and wait a while
Write-Host -foregroundcolor yellow "Start-VM -VM $vm -Confirm:$false"
Start-VM -VM $vm -Confirm:$false
#Wait for Shutdown to complete
 do {
 #Wait 5 seconds
 echo "waiting 40 seconds to check powerstate"
 Start-Sleep -s 40
 #Check the power status
 $MyVM = Get-VM -Name $vm
 $status = $MyVM.PowerState
 }until($status -eq "PoweredOn")
echo "powerstate is PoweredOn"

# Upgrade vmware tools 
Write-Host -foregroundcolor yellow "Mount-Tools -VM $vm"
Mount-Tools -VM $vm
Write-Host -foregroundcolor yellow "Update-Tools -VM $vm -NoReboot"
Update-Tools -VM $vm -NoReboot
Write-Host -foregroundcolor yellow "Dismount-Tools -VM $vm"
Dismount-Tools -VM $vm

 

AIRCAM NO SSL SNAPSHOT NOTES

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för AIRCAM NO SSL SNAPSHOT NOTES

Logon to aircam, /tmp/system.cfg (use ubnt_system_cfg etc)

httpd.https.port=443
httpd.https.status=0
httpd.snapshot.status=1
httpd.snapshot.status=enable
httpd.status=1

http://<CAM_IP>/snapshot.cgi?chan=0 – 1280 (w) x 720 (h)
http://<CAM_IP>/snapshot.cgi?chan=1 – 640 (w) x 368 (h)
http://<CAM_IP>/snapshot.cgi?chan=2 – 320 (w) x 176 (h)
http://<CAM_IP>/snapshot.cgi?chan=3 – 160 (w) x 96 (h)

http://192.168.2.215/snapshot.cgi?chan=0

http://IPADDRESS:554/snapshot.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&count=0

http://192.168.2.215:554/snapshot.cgi?user=ubnt&pwd=ubnt

ubnt_system_cfg flash httpd.snapshot.status enable
ubnt_system_cfg flash httpd.http.port=80 enable

Synology DSM 5

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för Synology DSM 5

DSM 5 släpptes för ett tag sen med förbättrad prestanda som följd och en massa features, mestadels dock för hemanvändare men även en del roliga saker för företagare.

VAAI för VMWare verkar fungera helt OK, SSD cache’n gör också ett stort jobb när det gäller återkommande läsningar. Än så länge är SSD Cache read only för den här modellen, möjligen är read/write cache lite för prestandakrävande men vi får se vad som släpps framöver.

Det känns som en stabil NAS med bra prestanda för pengarna, man får dock akta sig för att slå på för mycket features får då slöas allt ner, så man får tänka efter om man verkligen behöver sakerna 🙂

Cloudstation fungerar rätt så bra men om man föredrar tex Owncloud så finns det också.

Just nu planeras klustret för en utbyggnad så den blir ännu mer redundant, vi får se när sakerna kommer plats.

2014-08-01_193451

Synology DSM 4.3

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för Synology DSM 4.3

Nu har Synology släppt en uppdatering av mjukvaran med många nya intressanta nyheter.

Ett planerat servicestopp kommer att ske för att uppgradera disksystemen, en av de absolut mest intressanta delarna är att man kan lägga till SSD disk som diskcache vilket kommer göra hela systemet betydligt rappare än vad det är idag.

 

SCCM Update BIOS HP Elitebook 2530p with Bitlocker

Posted by Håkan Stensby in SCCM | Kommentarer inaktiverade för SCCM Update BIOS HP Elitebook 2530p with Bitlocker

This is a short notice on how I did the BIOS upgrade on HP Elitebook 2530p (tested on 2530,2540,2570,Probook, 6s60 and 6570)sccm

First of all, this got very important after little over a year of running Windows7, Bitlocker and HP Elitebook, some computers reencrypted their disks (SSD disk so it ONLY takes around 30-60minutes) spontaneous and according to Google and a answer from MS Tech is that the BIOS is to old, well then a update on Windows7 triggered this bug, cant really tell which…

So I resolved to SCCM 2007 to do this, could I publish a new package? Boot into WinPE? Publish a task sequence?

A program package got, difficult to say the least, after some digging and testing this is how the procedure seems to must be done

 • Pause bitlocker
 • Upgrade bios
 • Reboot
 • Resume bitlocker

Then how to do this in a controlled manner? and then we got the BIOS Password to take care of also.
To do this in WinPE demanded AD connection and authentications, seemed to difficult at this time so I abandoned the ide totally.

Created a new testcollection, to have control of which computers I should be messing with
Created a new task sequence, HP BIOS Upgrade.

 • Remove BIOS password2013-05-27_112339
 • Disable Bitlocker
 • Upgrade BIOS
 • Reboot
 • Enable Bitlocker
 • Set BIOS password
 • Remove myself from the collection

and to create biospackages for each computermodel that demanded a new bios, WMI queries for  model and biosdate and ending with removing itself from the collection.
One example on WMI query and if statement around it that all these queries must be true.

Select * From Win32_ComputerSystem WHERE Model LIKE "%ProBook 6570%"
SELECT * FROM Win32_BIOS WHERE ReleaseDate < "20130328000000.000000+000"
SELECT * FROM Win32_BIOS WHERE SMBIOSVERSION LIKE "%68ICF%"

Im in the stage of testing the TaskSequence now, it seems to work… I’ll get back to you about this in a bit.

Then there is to publish this to all users and having good information on what and how they are supposed todo.
This can only be done with the powercord attached and takes around 5 minutes to complete but the amount of time invested for the IT department is quite big, but would be alot more hourse if we had to do this manually (if even ever to be done…)

With SCCM we have control and can see who has done it or not.

VMWare – Converting a virtual IDE disk to a virtual SCSI disk

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för VMWare – Converting a virtual IDE disk to a virtual SCSI disk

Symptoms

 • Virtual machine contains an IDE virtual disk as the primary OS bootable disk after conversion from physical source.vmware
 • Virtual machine has an IDE virtual disk but the additional secondary virtual disks are SCSI with an LSI or Bus Logic controller.
 • Virtual machine fails to boot with only a black screen after conversion with possible underscore. The Primary disk is an IDE virtual disk but LSI or Bus Logic was selected during conversion.
 • After conversion using P2V, the virtual machine fails to boot

Resolution

When converting a physical machine to a virtual machine using VMware Converter or vCenter Converter Enterprise, if an adapter type is not selected during the initial customization the resulting virtual machine may contain an IDE disk as the primary OS disk.

You must convert the IDE disk to SCSI to get the best performance. If the primary disk is an IDE virtual disk, the newly converted virtual machine may fail to boot because the guest OS does not support the driver. Second reason for this issue is that in ESX 4.x the default disk type for Windows XP 32bit virtual machine creation is IDE. This default value can be manually changed during the virtual machine creation wizard by selecting the custom option. Windows XP 64bit will still use SCSI by default.

Note: The typical SCSI adapter type for newer versions of Windows and Linux OS guests is the LSI Logic controller type.To convert the IDE disk to SCSI:
 1. Locate the datastore path where the virtual machine resides. For example:/vmfs/volumes/<datastore_name>/<vm_name>/
 2. From the ESX Service Console, open edit the primary disk (.vmdk) in a text editor.
 3. Look for the line:ddb.adapterType = ”ide”
 4. To change the adapter type to LSI Logic change the line to:ddb.adapterType = ”lsilogic”To change the adapter type to Bus Logic change the line to:ddb.adapterType = ”buslogic”
 5. Save the file.
 6. From VMware Infrastructure or vSphere Client
  1. Click Edit Settings for the virtual machine.
  2. Select the IDE virtual disk.
  3. Choose to Remove the Disk from the virtual machine.
  4. Click OK.Caution: Make sure that you do not choose Remove from disk.
 7. From the Edit Settings menu for this virtual machine:
  1. Click Add > Hard Disk > Use Existing Virtual Disk.
  2. Navigate to the location of the disk and select to add it into the virtual machine.
  3. Choose the same controller as in Step 3 as the adapter type. The SCSI ID should read SCSI 0:0.
 8. If a CDROM device exists in the virtual machine it may need to have the IDE channel adjusted from IDE 0:1 to IDE 0:0. If this option is greyed out, remove the CDROM from the virtual machine and add it back. This sets it to IDE 0:0.

Additional Information

In some cases, a primary operating system virtual disk is set up as IDE while the additional virtual disks are set up as LSI or Bus Logic SCSI disks. In this situation, after editing the IDE disk adapter type and removing the disk from the virtual machine in Edit Settings, you must change the SCSI channel for the secondary disks to free up SCSI 0:0 for the main OS disk.
Change the SCSI 0:0 disk to SCSI 0:1, then when you add the primary OS disk back into the virtual machine with the new LSI Logic adapter type, you can select SCSI 0:0 for the disk.
Target virtual machines that were converted to ESX 4.0 or ESXi 4.0 hosts using volume-based cloning fail to start up if they contain IDE disks. For more information, see the VMware vCenter Converter Standalone 4.0.1 Release Notes.

 

VMWare – Linux guest, best performance

Posted by Håkan Stensby in cname | Kommentarer inaktiverade för VMWare – Linux guest, best performance

Update 20130105

The default CFQ I/O scheduler is a poor choice for guest virtual machines (and most systems). You’ll want to modify it. I used to just recommend setting the scheduler to deadline, but there’s an easier method now for RHEL/CentOS systems…

The best way to handle that and a couple of other tunables is to download the tuned framework and apply a better profile to the system.

In your case:

yum install tuned tuned-utils

Once installed, try one of the appropriate profiles. For VM’s, I either do enterprise-storage orvirtual-guest. Test and see which works best for you. A reboot is NOT required between profile changes.

tuned-adm profile virtual-guest

The reasoning:

qfLhG

Det finns en himla massa parametrar att tänka på när man ska sätta upp en virtuell linuxserver.
De första sakerna man tänker på är, hur mycket disk, hur mycket minne, hur många processorer behövs?
Sen kommer det roliga in i det hela, hur ser den virtuella hosten/klustret ut?

Den här sammanfattningen kommer i två delar, nr ett är vad gör man på OS nivå? och nummer två, hur konfigurar man VM:en för att ha bästa möjliga förutsättningar?

Mycket kommer från http://blogs.vmware.com/guestosguide/ och lite varstans på nätet.